فاطمیون... بسم الله الرحمن الرحیم عرض سلام وادب دارم خدمت تک تک عزیزانی که به این وبلاگ میان.من رییس انجمن اسلامی دبیرستان حضرت معصومه(س) هستم.هدفم از ساخت این وب استفاده ی نوجوانان وجوانان از مطالبم بوده وتا اونجا که بتونم بهترین پست ها رو در این وب قرار میدم.امیدوارم وبم مورد تاییدتون باشه.یاعلی http://sarbazane-ashegh.mihanblog.com 2020-05-26T21:30:50+01:00 text/html 2016-01-26T12:52:48+01:00 sarbazane-ashegh.mihanblog.com نرگس مرا به غریبی مولا چکار؟ http://sarbazane-ashegh.mihanblog.com/post/157 <div><font size="4">به نام حق</font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4">این منم</font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4">اسمم محب</font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4">منتها</font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4">باطنم چیز دیگریست!</font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4">شخصی هستم.</font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4">که همیشه ناراحتت کرده ام.</font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4">با گناهانم</font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4">جمعه هارا از تقویمت یک به یک خط زده ام!</font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4">با غفلتم</font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4">روز به روز شکسته ترت کردم</font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4">مولا جان!</font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4">شبانه روزم را با فراموشی غریبی تو سرکرده ام</font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4">اما</font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4">دیگر نمیخواهم چنین پست باشم</font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4">که سرورم در سختی و من فراموشکار باشم</font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4">دیگر دلم برای غریبی تو میشکند</font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4">سختی روزهای الانت را انگار دارم حس میکنم</font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4">آنقدر غریبی که چون منی &nbsp;را دوستت یه حساب می اورند</font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4">و من خودم از همه شان بد ترم</font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4">آقا</font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4">از این وضع خسته ام</font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4">شرمنده ی تک تک اشکهای چشمت هستم</font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4">شرمنده ی روی ناراحتت</font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4">با این همه شرمندگی</font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4">باز جز در خانه ی تو کجا را دارم آقا؟؟؟</font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4">&nbsp;</font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4">راهم میدهی؟؟؟؟؟</font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4">الهم عجل لولیک الفرج</font></div> text/html 2016-01-26T12:50:04+01:00 sarbazane-ashegh.mihanblog.com نرگس ما نسل جوانیم... http://sarbazane-ashegh.mihanblog.com/post/156 <p style="word-wrap: break-word; font-family: Tahoma; text-align: center;"><span style="word-wrap: break-word; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="4">ما همان نسل جوانیم که ثابت کردیم</font></span></p><p style="word-wrap: break-word; font-family: Tahoma; text-align: center;"><span style="word-wrap: break-word; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="4">در ره عشق جگردار تر از هر مردیم</font></span></p><p style="word-wrap: break-word; font-family: Tahoma; text-align: center;"><span style="word-wrap: break-word; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="4">هر زمان بوی خمینی به سر افتادما را</font></span></p><p style="word-wrap: break-word; font-family: Tahoma; text-align: center;"><span style="word-wrap: break-word; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="4">دور«سیدعلی خامنه ای میگردیم...</font></span></p><p style="word-wrap: break-word; font-family: Tahoma; text-align: center;"><span style="word-wrap: break-word; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="4"><br></font></span></p><p style="word-wrap: break-word; font-family: Tahoma; text-align: center;"><span style="word-wrap: break-word; background-color: rgb(255, 255, 255);"><img src="http://dl.aviny.com/Album/enqelabeslami/agha/kamel2/53.jpg" alt="آلبوم تصاویر مقام معظم رهبری ، تصاویر حضرت آقا ، عکسهای امام خامنه ای ، خامنه ای به روایت تصویر ، عکسهای زمان جنگ آقای خامنه ای "></span></p><p style="word-wrap: break-word; font-family: Tahoma; text-align: center;"><span style="word-wrap: break-word; background-color: rgb(255, 255, 255);"><br></span></p><p style="word-wrap: break-word; font-family: Tahoma; text-align: center;"><span style="word-wrap: break-word; background-color: rgb(255, 255, 255);"><br></span></p> text/html 2016-01-26T12:31:23+01:00 sarbazane-ashegh.mihanblog.com نرگس شهید جهان آرا http://sarbazane-ashegh.mihanblog.com/post/155 <img src="http://up.tiktak.info/shieh/shohada/shohada-pic-darolshieh%20_1_.jpg" alt="محمد جهان ارا: اگر شهر سقوط کند دوباره انرا پس میگیریم. مواظب باشید ایمانتان سقوط نکند"> text/html 2016-01-26T12:27:46+01:00 sarbazane-ashegh.mihanblog.com نرگس حواست به چادرت باشد بانو... http://sarbazane-ashegh.mihanblog.com/post/154 <div class="posttop" style="word-wrap: break-word; width: 475px; text-align: right; overflow: hidden; margin-bottom: 20px; color: rgb(73, 73, 73); font-family: Tahoma;"><div class="posttitle" style="word-wrap: break-word; font-family: tahoma; font-weight: bold; direction: rtl; padding: 0px; overflow: hidden;"><a href="http://pishgaman94.blogfa.com/post/5" style="word-wrap: break-word; color: rgb(73, 73, 73);"><font size="4">حواست به چادرت باشد بانو....</font></a></div></div><div class="postbody" style="word-wrap: break-word; width: 475px; direction: rtl; color: rgb(73, 73, 73); font-family: Tahoma; text-align: -webkit-center;"><div class="postcontent" style="word-wrap: break-word; font-family: tahoma; direction: rtl; text-align: right; padding: 0px; line-height: 16px;"><span style="word-wrap: break-word; font-family: tahoma, verdana, arial, helvetica, sans-serif;"><font size="4">یک مقام بلند پایه ی آمریکایی میگوید...</font></span><p style="word-wrap: break-word;"></p><p style="word-wrap: break-word;"><span style="word-wrap: break-word; font-family: tahoma, verdana, arial, helvetica, sans-serif;"><font size="4">دیگر زمانی نیست که دانشجویان را به خیابان بیاوریم...</font></span></p><p style="word-wrap: break-word;"><span style="word-wrap: break-word; font-family: tahoma, verdana, arial, helvetica, sans-serif;"><font size="4">برای سرنگون کردن جمهوری اسلامی...</font></span></p><p style="word-wrap: break-word;"><span style="word-wrap: break-word; font-family: tahoma, verdana, arial, helvetica, sans-serif;"><font size="4">کافیست چادر را از سر زنانشان برداشت...</font></span></p><p style="word-wrap: break-word;"><span style="word-wrap: break-word; font-family: tahoma, verdana, arial, helvetica, sans-serif;"><font size="4">حواست باشد بانو...</font></span></p><p style="word-wrap: break-word;"><span style="word-wrap: break-word; font-family: tahoma, verdana, arial, helvetica, sans-serif;"><font size="4">برای چادرت نقشه ها کشیده اند...</font></span></p><p style="word-wrap: break-word;"><span style="word-wrap: break-word; font-family: tahoma, verdana, arial, helvetica, sans-serif;"><font size="4"><br></font></span></p><p style="word-wrap: break-word;"><span style="word-wrap: break-word; font-family: tahoma, verdana, arial, helvetica, sans-serif;"><font size="4"><br></font></span></p><p style="word-wrap: break-word;"><span style="word-wrap: break-word; font-family: tahoma, verdana, arial, helvetica, sans-serif;"><img src="http://axgig.com/images/77746395174626847783.jpg" alt="77746395174626847783.jpg"></span></p><p style="word-wrap: break-word;"><span style="word-wrap: break-word; font-family: tahoma, verdana, arial, helvetica, sans-serif;"><br></span></p><p style="word-wrap: break-word;"><span style="word-wrap: break-word; font-family: tahoma, verdana, arial, helvetica, sans-serif;"><font size="4">من شرم دارم...</font></span></p><p style="word-wrap: break-word;"><span style="word-wrap: break-word; font-family: tahoma, verdana, arial, helvetica, sans-serif;"><font size="4">اسم شما روی من باشد بانو...</font></span></p><p style="word-wrap: break-word;"><span style="word-wrap: break-word; font-family: tahoma, verdana, arial, helvetica, sans-serif;"><font size="4">و یادگاری شما را عزیز تر از جانم ندانم...</font></span></p><p style="word-wrap: break-word;"><span style="word-wrap: break-word; font-family: tahoma, verdana, arial, helvetica, sans-serif;"><font size="4">من شرم دارم...</font></span></p><p style="word-wrap: break-word;"><span style="word-wrap: break-word; font-family: tahoma, verdana, arial, helvetica, sans-serif;"><font size="4">حرمت چادر خاکی ات را...</font></span></p><p style="word-wrap: break-word;"><span style="word-wrap: break-word; font-family: tahoma, verdana, arial, helvetica, sans-serif;"><font size="4">با چند طعنه و حرف مردم زیر پا بگذارم...</font></span></p><p style="word-wrap: break-word;"><span style="word-wrap: break-word; font-family: tahoma, verdana, arial, helvetica, sans-serif;"><font size="4">من به نامم...</font></span></p><p style="word-wrap: break-word;"><span style="word-wrap: break-word; font-family: tahoma, verdana, arial, helvetica, sans-serif;"><font size="4">و به چادرم افتخار میکنم...</font></span></p><p style="word-wrap: break-word;"><font size="4"><span style="word-wrap: break-word; font-family: tahoma, verdana, arial, helvetica, sans-serif;"></span></font></p><p style="word-wrap: break-word;"><span style="word-wrap: break-word; font-family: tahoma, verdana, arial, helvetica, sans-serif;"><font size="4">هر دو یادگاری شماست بانو...</font></span></p><div><span style="word-wrap: break-word; font-family: tahoma, verdana, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><br></span></div><p style="word-wrap: break-word;"><span style="word-wrap: break-word; font-family: tahoma, verdana, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><br></span></p></div></div> text/html 2016-01-26T12:27:16+01:00 sarbazane-ashegh.mihanblog.com نرگس سخنی ناب http://sarbazane-ashegh.mihanblog.com/post/153 <p style="word-wrap: break-word; color: rgb(73, 73, 73); font-size: 10.6667px; line-height: 16px; text-align: center;"><span style="word-wrap: break-word; font-size: medium;">دیروز از هرچه بود گذشتیم....امروز از هرچه بودیم!</span></p><p style="word-wrap: break-word; color: rgb(73, 73, 73); font-size: 10.6667px; line-height: 16px; text-align: center;">&nbsp;</p><p style="word-wrap: break-word; color: rgb(73, 73, 73); font-size: 10.6667px; line-height: 16px; text-align: center;"><span style="word-wrap: break-word; font-size: medium;">آنجا پشت خاکریز بودیم ...اینجا دنبال میز!</span></p><p style="word-wrap: break-word; color: rgb(73, 73, 73); font-size: 10.6667px; line-height: 16px; text-align: center;">&nbsp;</p><p style="word-wrap: break-word; color: rgb(73, 73, 73); font-size: 10.6667px; line-height: 16px; text-align: center;"><span style="word-wrap: break-word; font-size: medium;">دیروز دنبال گمنامی بودیم ....امروز مواظبیم ناممان گم نشود!</span></p><p style="word-wrap: break-word; color: rgb(73, 73, 73); font-size: 10.6667px; line-height: 16px; text-align: center;">&nbsp;</p><p style="word-wrap: break-word; color: rgb(73, 73, 73); font-size: 10.6667px; line-height: 16px; text-align: center;"><span style="word-wrap: break-word; font-size: medium;">جبهه بوی ایمان میداد...اینجا ایمانمان بو میدهد!</span></p><p style="word-wrap: break-word; color: rgb(73, 73, 73); font-size: 10.6667px; line-height: 16px; text-align: center;">&nbsp;</p><p style="word-wrap: break-word; color: rgb(73, 73, 73); font-size: 10.6667px; line-height: 16px; text-align: center;"><span style="word-wrap: break-word; font-size: medium;">خدا نصیرمان باش تا بصیر گردیم</span></p><p style="word-wrap: break-word; color: rgb(73, 73, 73); font-size: 10.6667px; line-height: 16px; text-align: center;"><span style="word-wrap: break-word; font-size: medium;">بصیرمان کن تا از مسیر برنگردیم</span></p><p style="word-wrap: break-word; color: rgb(73, 73, 73); font-size: 10.6667px; line-height: 16px; text-align: center;"><span style="word-wrap: break-word; font-size: medium;">و آزادمان کن تا اسیر نگردیم....</span></p><p style="word-wrap: break-word; color: rgb(73, 73, 73); font-size: 10.6667px; line-height: 16px; text-align: center;">&nbsp;</p><p style="word-wrap: break-word; color: rgb(73, 73, 73); font-size: 10.6667px; line-height: 16px; text-align: center;"><span style="word-wrap: break-word; font-size: medium;">شهید سردار نورعلی شوشتری</span></p> text/html 2015-10-17T19:16:55+01:00 sarbazane-ashegh.mihanblog.com نرگس وصیتنامه شهید روح الله رشنوادی http://sarbazane-ashegh.mihanblog.com/post/152 <font size="4">فرازی از وصیت نامه شهید روح الله رشنوادی عضو اتحادیه انجمن اسلامی استان ایلام:</font><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><img src="http://sepidaran.ir/wp-content/uploads/2014/03/9.jpg" alt="9"></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><font size="4"><strong style="color: rgb(51, 51, 51); line-height: 19.56px; text-align: justify;">فرازی از وصیت نامه</strong><br style="color: rgb(51, 51, 51); line-height: 19.56px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(51, 51, 51); line-height: 19.56px; text-align: justify;">از وادی السلام عشق می آییم از دروازه های روشن ایمان و از قله ی رفیع ایثار و از دیار نور و</span></font></div><div><font size="4"><span style="color: rgb(51, 51, 51); line-height: 19.56px; text-align: justify;"><br></span></font></div><div><font size="4"><span style="color: rgb(51, 51, 51); line-height: 19.56px; text-align: justify;">&nbsp;سرور و از مقام نور علی نور</span></font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4"><br style="color: rgb(51, 51, 51); line-height: 19.56px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(51, 51, 51); line-height: 19.56px; text-align: justify;">سلام بر کبوتران خونین بالی که از سر راه امتحان مردانه گذشتند و در میدان شهادت بر جان های</span></font></div><div><font size="4"><span style="color: rgb(51, 51, 51); line-height: 19.56px; text-align: justify;"><br></span></font></div><div><font size="4"><span style="color: rgb(51, 51, 51); line-height: 19.56px; text-align: justify;">&nbsp;وصال حق بوسه زدند.</span></font></div><div><font size="4"><br style="color: rgb(51, 51, 51); line-height: 19.56px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(51, 51, 51); line-height: 19.56px; text-align: justify;">سلام بر آن اراده های بلندی که گردنه های تعلقات مادی را یکباره در نوردیدند و سبکبال و</span></font></div><div><font size="4"><span style="color: rgb(51, 51, 51); line-height: 19.56px; text-align: justify;"><br></span></font></div><div><font size="4"><span style="color: rgb(51, 51, 51); line-height: 19.56px; text-align: justify;">&nbsp;سبکبار ره صد ساله را یک شبه طی نمودند و به اوج قاف قرب الهی آشیان گرفتند.</span></font></div><div><font size="4"><br style="color: rgb(51, 51, 51); line-height: 19.56px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(51, 51, 51); line-height: 19.56px; text-align: justify;">سلام بر آن نفوس مطمئنه ای که از عقبات امارگی نفس وارهیدند و عاشقانه جان شیرین را به</span></font></div><div><font size="4"><span style="color: rgb(51, 51, 51); line-height: 19.56px; text-align: justify;"><br></span></font></div><div><font size="4"><span style="color: rgb(51, 51, 51); line-height: 19.56px; text-align: justify;">&nbsp;مسلخ عشق ازلی سپردند.</span></font></div><div><font size="4"><br style="color: rgb(51, 51, 51); line-height: 19.56px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(51, 51, 51); line-height: 19.56px; text-align: justify;">واژه ایمان و ایثار و شهادت در قاموس حریت و مردانگی سه واژه مترادف و مکمل اند. ایمان آن</span></font></div><div><font size="4"><span style="color: rgb(51, 51, 51); line-height: 19.56px; text-align: justify;"><br></span></font></div><div><font size="4"><span style="color: rgb(51, 51, 51); line-height: 19.56px; text-align: justify;">&nbsp;عطیه ای است که دل مومن را از غیر می پردازد و کل وجود او را به کل وجود حق متوجه می</span></font></div><div><font size="4"><span style="color: rgb(51, 51, 51); line-height: 19.56px; text-align: justify;"><br></span></font></div><div><font size="4"><span style="color: rgb(51, 51, 51); line-height: 19.56px; text-align: justify;">&nbsp;سازد (کلی بکلک مشغول) ایمان بیت الرحمن قلب را برای ورود آن رفیق می روبد و هر چه غیر</span></font></div><div><font size="4"><span style="color: rgb(51, 51, 51); line-height: 19.56px; text-align: justify;"><br></span></font></div><div><font size="4"><span style="color: rgb(51, 51, 51); line-height: 19.56px; text-align: justify;">اوست را از دل بیرون می ریزد. اما درجه ایثار حاصل ایمانی محکم و قوی است.</span></font></div> text/html 2015-10-17T18:56:47+01:00 sarbazane-ashegh.mihanblog.com نرگس سلام ای هلال محرم... http://sarbazane-ashegh.mihanblog.com/post/151 <font size="4">باز این چه شورش است که در خلق عالم است</font><div><font size="4"><br></font><div><font size="4">باز این چه نوحه و چه عزا وچه ماتم است...</font></div></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><p dir="rtl" align="center" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; line-height: 20.4px;"><font size="4"><strong>محرم شد نمی خواهی بیایی؟</strong><strong>&nbsp;</strong></font></p><p dir="rtl" align="center" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; line-height: 20.4px;"><strong><font size="4">الا ای صاحب قلبم کجایی؟</font></strong></p><p dir="rtl" align="center" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; line-height: 20.4px;"><strong><font size="4">محرم شد نمی خواهی بیایی؟</font></strong></p><p dir="rtl" align="center" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; line-height: 20.4px;"><strong><font size="4">&nbsp;خوشا آن شور و حال و اشک و آهت&nbsp;</font></strong></p><p dir="rtl" align="center" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; line-height: 20.4px;"><strong><font size="4">خوشا آن ناله های نینوایی</font></strong></p><p dir="rtl" align="center" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; line-height: 20.4px;"><strong><font size="4">خوشا بر حا ل تو هروقت که خواهی</font></strong></p><p dir="rtl" align="center" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; line-height: 20.4px;"><strong><font size="4">کنار تربت آن سر جدایی</font></strong></p></div> text/html 2015-08-25T18:40:46+01:00 sarbazane-ashegh.mihanblog.com نرگس دلتنگ خراسان رضام... http://sarbazane-ashegh.mihanblog.com/post/150 <font size="5">کبوترم هوایی شدم</font><div><font size="5"><br></font><div><font size="5">ببین عجب گدایی شدم</font></div><div><font size="5"><br></font></div><div><font size="5">دعای مادرم بوده که</font></div><div><font size="5"><br></font></div><div><font size="5">منم امام رضایی شدم</font></div><div><font size="5"><br></font></div><div><font size="5">پنجره فولاد تو</font></div><div><font size="5"><br></font></div><div><font size="5">دوای هر چی درده</font></div><div><font size="5"><br></font></div><div><font size="5">کسی ندیدم اینجا</font></div><div><font size="5"><br></font></div><div><font size="5">که نا امید برگرده.....</font></div><div><font size="5"><br></font></div><div><br></div><div><font size="3">السلام علیک یا شمس الشموس یا انیس النفوس یا</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">&nbsp;سلطان توس یا غریب الغربا یا معین الضعفا سلطان خراسان علی بن موسی الرضا</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">میلاد هشتمین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت&nbsp;</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">ارباب علی بن موسی الرضا بر محبان حضرت تبریک و تهنیت باد.</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">دعا کنید ارباب همه عاشقان رو بطلبه برن پابوس...التماس دعا</font></div></div> text/html 2015-05-25T15:32:25+01:00 sarbazane-ashegh.mihanblog.com نرگس آن تمدنی که بالاست....! http://sarbazane-ashegh.mihanblog.com/post/149 <div style="text-align: center;"><div class="text_exposed_root text_exposed" style="font-family: Tahoma; line-height: 18px;"><strong><span dir="rtl" style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="3" color="#333333">آمار و ارقام برای روسیاهی غربی‌ها زیاد وجود دارد ولی اصل</font></span></strong></div><div class="text_exposed_root text_exposed" style="font-family: Tahoma; line-height: 18px;"><strong><span dir="rtl" style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="3" color="#333333">شرمنده‌سازی آنها آمار همجنس‌گرایی و آمار تولد خارج از ازدواج در این کشورها است.<br>بر اساس آماری که خودشان منتشر کرده‌اند</font></span></strong></div><div class="text_exposed_root text_exposed" style="font-family: Tahoma; line-height: 18px;"><strong><span dir="rtl" style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="3" color="#333333">(آمار بنیاد family world تحت نظر سازمان ملل)</font></span></strong></div><div class="text_exposed_root text_exposed" style="font-family: Tahoma; line-height: 18px;"><strong><span dir="rtl" style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="3" color="#333333">از سال 1998 میلادی<span class="text_exposed_show">&nbsp;تا سال 2012 :<br>کلمبیا با 85 درصد<br>روسیه 27 درصد<br>لهستان 22 درصد<br>رومانی 31 درصد<br>مجارستان 45 درصد<br>فرانسه 56 درصد<br>آلمان 35 درصد<br>ایتالیا 28 درصد<br>هلند 47 درصد<br>و اسپانیا 36 درصد آمار تولد خارج از ازدواج داشته‌اند و ترکیه با 2 درصد</span></font></span></strong></div><div class="text_exposed_root text_exposed" style="font-family: Tahoma; line-height: 18px;"><strong><span dir="rtl"><span class="text_exposed_show" style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="3" color="#333333">کمترین میزان فرزندان نامشروع را دارا بوده است.<br></font></span></span></strong></div><div class="text_exposed_root text_exposed" style="font-family: Tahoma; line-height: 18px;"><strong><span dir="rtl"><span class="text_exposed_show" style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="3" color="#333333"><br>در این بین درصد فرزندان نامشروع</font></span></span></strong></div><div class="text_exposed_root text_exposed" style="font-family: Tahoma; line-height: 18px;"><strong><span dir="rtl"><span class="text_exposed_show" style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="3" color="#333333">کشورهای اسلامی "رو به صفر" است</font></span></span></strong></div><div class="text_exposed_root text_exposed" style="font-family: Tahoma; line-height: 18px;"><strong><span dir="rtl"><span class="text_exposed_show" style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="3" color="#333333">که البته ترکیه هم 2 درصد را "مدیون ارتباط سیستماتیکش با اروپاست."<br></font></span></span></strong></div><div class="text_exposed_root text_exposed" style="font-family: Tahoma; line-height: 18px;"><strong><span dir="rtl"><span class="text_exposed_show" style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="3" color="#333333"><br>منبع:<a href="http://worldfamilymap.org/2014/e-ppendix/figure5" rel="nofollow nofollow" target="_blank" style="text-decoration: none;">http://worldfamilymap.org/2014/e-ppendix/figure5</a><br><br>به دوستان روشنفکر دینی بگویید آن تمدنی که می‌گویند</font></span></span></strong></div><div class="text_exposed_root text_exposed" style="font-family: Tahoma; line-height: 18px;"><strong><span dir="rtl"><span class="text_exposed_show" style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="3" color="#333333">خیلی بالا است، بیش از 50 درصد انسان حرامزاده دارد.<br><br>استاد حسن عباسی - 3 خرداد - دانشگاه تهران</font></span></span></strong></div><div class="text_exposed_root text_exposed" style="font-family: Tahoma; line-height: 18px;"><strong><span dir="rtl"><span class="text_exposed_show" style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="3" color="#333333"><br></font></span></span></strong></div><div class="text_exposed_root text_exposed" style="font-family: Tahoma; line-height: 18px;"><strong><span dir="rtl"><span class="text_exposed_show" style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="3" color="#333333"><br></font></span></span></strong></div><div class="text_exposed_root text_exposed" style="font-family: Tahoma; line-height: 18px;"><img src="http://upload.ghashang.com/images/n06iggqtl99kysa64qn0.jpg"></div><div class="text_exposed_root text_exposed" style="font-family: Tahoma; line-height: 18px;"><br></div><div class="text_exposed_root text_exposed" style="font-family: Tahoma; line-height: 18px;"><br></div><div class="text_exposed_root text_exposed" style="font-family: Tahoma; line-height: 18px;"><font size="5">با تشکر از وبلاگ مرواریدی در صدف</font></div></div> text/html 2015-04-11T04:20:34+01:00 sarbazane-ashegh.mihanblog.com نرگس در درون شهر کوران دردها دارم ز بینایی.... http://sarbazane-ashegh.mihanblog.com/post/148 <div style="text-align: center;"><p style="word-wrap: break-word; font-family: Tahoma; line-height: 18px;"><font size="3" style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="word-wrap: break-word;">در روزگاری زندگی میکنیم کـه:</span><br style="word-wrap: break-word;"><br style="word-wrap: break-word;"><span style="word-wrap: break-word;">هَرزگی "مـُـــــد" اســت !</span><br style="word-wrap: break-word;"><br style="word-wrap: break-word;"><span style="word-wrap: break-word;">بی آبرویــی "کلاس" اســـت !</span><br style="word-wrap: break-word;"><br style="word-wrap: break-word;"><span style="word-wrap: break-word;">مَســـــتی و دود "تَفـــریــح" اســـت !</span><br style="word-wrap: break-word;"><br style="word-wrap: break-word;"><span style="word-wrap: break-word;">گــُـرگ بــودن رَمـــز "مُوفقیت" اســـت !</span><br style="word-wrap: break-word;"><br style="word-wrap: break-word;"><span style="word-wrap: break-word;">بی فرهنگی "فرهنگ" است !</span><br style="word-wrap: break-word;"><br style="word-wrap: break-word;"><span style="word-wrap: break-word;">پشت به ارزش ها واعتقادات کردن نشانه "رشد ونبوغ" است</span></font></p><p align="center" style="word-wrap: break-word; font-family: Tahoma; line-height: 18px;"><span style="word-wrap: break-word; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="3">فاجعه یعنی همین ...شهید به دادم نمی رسی؟</font></span></p><div><span style="word-wrap: break-word; font-size: medium; color: rgb(255, 153, 204);"><br></span></div></div> text/html 2015-03-17T19:59:48+01:00 sarbazane-ashegh.mihanblog.com نرگس در سوگ فاطمه (س) ... http://sarbazane-ashegh.mihanblog.com/post/145 <font size="3">علی در نجف...</font><div><font size="3"><br></font><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">حسن در بقیع...</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">حسین در کربلا...</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">زینب در دمشق...</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">همین است!مادر که نباشد نظم خانه به هم میریزد...!</font></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div></div> text/html 2015-02-21T21:47:03+01:00 sarbazane-ashegh.mihanblog.com نرگس تلنگری به خودمان.... http://sarbazane-ashegh.mihanblog.com/post/144 <p style="font-family: Tahoma; text-align: right;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="3" color="#333333">این واد وادِ عشق و صفا، واد رحمت است</font></span></p><p style="font-family: Tahoma; text-align: right;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="3" color="#333333">زینجا به خط خون...، افلاکیان خاک...، راهی به سوی خلوت جانان کشیده اند</font></span></p><p style="font-family: Tahoma; text-align: right;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="3" color="#333333">در بستری ز نور، آری فرشتگان خدا آرمیده اند</font></span></p><p style="font-family: Tahoma; text-align: right;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="3" color="#333333">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ای رهگذر بهوش!...، بنگر کجاستی!</font></span></p><p style="font-family: Tahoma; text-align: right;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="3" color="#333333">&nbsp; این طور سرخ و واد مقدس که بنگری، میعادِ عشق و وعده گهِ جاودانی است</font></span></p><p style="font-family: Tahoma; text-align: right;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="3" color="#333333">&nbsp;&nbsp; این عارفانِ عالِم عالَم به چشم جان، این سرخوشان جام تجلّی به یک نظر...</font></span></p><p style="font-family: Tahoma; text-align: right;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="3" color="#333333">&nbsp;&nbsp;&nbsp; با دیده ی شهود خدا را بدیده اند...</font></span></p><p style="font-family: Tahoma; text-align: right;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="3" color="#333333"><br></font></span></p><p style="font-family: Tahoma; text-align: right;"><img src="http://cdn.akairan.com/akairan/akafoto/images/a-ar//20132108303317a.jpg"></p><p style="font-family: Tahoma; text-align: right;"><br></p><p style="font-family: Tahoma; text-align: right;"><br></p><p style="font-family: Tahoma; text-align: right;"><p><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="3" color="#333333">&nbsp; با چه ذوق و شوقی انقلاب کردیم</font></span></p><p><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="3" color="#333333">&nbsp;&nbsp; چقدر شهید دادیم، اما خوشحال بودیم که&nbsp;بجاش اصالتمون رو پیدا کردیم</font></span></p><p><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="3" color="#333333">&nbsp;&nbsp;&nbsp;با خودمون گفتیم:&nbsp;حالا دیگه عزت داریم،&nbsp;استقلال داریم!!&nbsp;</font></span></p><p><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="3" color="#333333"><br></font></span></p><p><strong style="font-family: 'courier new', courier;"><font size="3" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp;&nbsp; اما بعد...</font></strong></p><p><strong style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: 'courier new', courier; font-size: large; background-color: rgb(217, 217, 217);"><br></strong></p><p><img src="http://www.speakfa.com/i/attachments/1/1351708731357582_large.jpg"></p><p><br></p><p><font size="3" style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><br></font></p><p><p><span style="font-family: 'courier new', courier; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="3">مرا کشت خاموشی ناله ها</font></span></p><p><font size="3" style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="font-family: 'courier new', courier;">دریغ</span>&nbsp;<span style="font-family: 'courier new', courier;">از فراموشی لاله ها...</span></font></p><p><span style="font-family: 'courier new', courier; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; کجا رفت تأثیر سوز و دعا؟</font></span></p><p><span style="font-family: 'courier new', courier; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; کجایند مردان بی ادعا؟</font></span></p><p><span style="font-family: 'courier new', courier; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; کجایند شور آفرینان عشق؟</font></span></p><p><span style="font-family: 'courier new', courier; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;علمدار مردان میدان عشق...</font></span></p><p><span style="font-family: 'courier new', courier; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="3">&nbsp; کجایند مستان جام الست؟</font></span></p><p><span style="font-family: 'courier new', courier; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="3">&nbsp; دلیران عاشق، شهیدان مست؟...</font></span></p><p><span style="font-family: 'courier new', courier; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; همانان که از وادی دیگرند</font></span></p><p><span style="font-family: 'courier new', courier; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;همانان که گمنام و نام آورند...</font></span></p><p><span style="font-family: 'courier new', courier; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="3"><br></font></span></p><p><span style="font-family: 'courier new', courier; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="3"><br></font></span></p><p></p><p></p><p><font size="3" style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><br class="Apple-interchange-newline"></font><p><strong><span style="font-family: 'courier new', courier; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="3">بیایید صداقت علی(ع) را صادر کنیم</font></span></strong></p><p><strong><span style="font-family: 'courier new', courier; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; وصداقت امام را...</font></span></strong></p><p><strong><span style="font-family: 'courier new', courier; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; بیایید&nbsp;استقلال&nbsp;را</font></span></strong></p><p><strong><span style="font-family: 'courier new', courier; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; در ورزشگاه آزادی جستجو نکنیم...!!!</font></span></strong></p></p><p></p><p></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(217, 217, 217);"><br></p></p></p> text/html 2015-02-21T21:34:00+01:00 sarbazane-ashegh.mihanblog.com نرگس فصل خشکسالی حجاب.. http://sarbazane-ashegh.mihanblog.com/post/143 <p style="font-family: Tahoma; text-align: center;"><font size="3" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">بیا به تماشای فصل"<strong>خشکسالی حجاب</strong>"</font></p><p style="font-family: Tahoma; text-align: center;"><font size="3" style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><br>بگذار قداست چادرت دستی بکشد بر این"<strong>خزان زدگی حیا</strong>"</font></p><p style="font-family: Tahoma; text-align: center;"><font size="3" style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><br>بگذار کوچه و خیابان زیرگامهای نجیب تو احساس غرور کنند</font></p><p style="font-family: Tahoma; text-align: center;"><font size="3" style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><br>بگذار ببینند برگهای درخت بی عفتی چگونه زیر پایت خش خش میکند</font></p><p style="font-family: Tahoma; text-align: center;"><font size="3" style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><br>که بهار زیر چادرتوست</font></p><p style="font-family: Tahoma; text-align: center;"><font size="3" style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><strong>چادرت</strong>&nbsp;را بر سرت بیانداز</font></p><p style="font-family: Tahoma; text-align: center;"><font size="3" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">بیرون بیا....</font></p><p style="font-family: Tahoma; text-align: center;"><font size="3" style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><br></font></p><p style="font-family: Tahoma; text-align: center;"><img src="http://s2.picofile.com/file/7919350428/AKSGIF_IR_hejab_gif_%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%B1_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%83_%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%A82023.gif"></p><p style="font-family: Tahoma; text-align: center;"><br></p><p style="font-family: Tahoma; text-align: center;"><font size="3">میگویی:خواهرم حجابت؟</font></p><p style="font-family: Tahoma; text-align: center;"><font size="3"><br></font></p><p style="font-family: Tahoma; text-align: center;"><font size="3">میگوید:دلم پاک است!</font></p><p style="font-family: Tahoma; text-align: center;"><font size="3">مگر میشود؟</font></p><p style="font-family: Tahoma; text-align: center;"><font size="3">مگر میشود صدها جوان را به گناه بیندازی ودلت پاک باشد؟</font></p><p style="font-family: Tahoma; text-align: center;"><font size="3">مگر میشود صدها جوان را از پسر فاطمه جدا کنی ودلت پاک باشد؟؟؟</font></p><p style="font-family: Tahoma; text-align: center;"><font size="3">اگر خداوند فقط دل پاک از تو میخواست میفرمود:</font></p><p style="font-family: Tahoma; text-align: center;"><font size="3">آمنو...</font></p><p style="font-family: Tahoma; text-align: center;"><font size="3">اما هر جا آمنو هست و عملوا صالحات نیز هست.....</font></p> text/html 2015-02-21T21:27:23+01:00 sarbazane-ashegh.mihanblog.com نرگس یا بن الحسن ببخش مارا.... http://sarbazane-ashegh.mihanblog.com/post/142 <p style="font-family: Tahoma; text-align: center;"><span style="font-size: small; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#333333">یا صاحب الزمان رمز ظهور تو ترک گناه و یکدلی و دعای ماست.</font></span></p><p style="font-family: Tahoma; text-align: center;"><span style="font-size: small; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#333333">سلام مولای من، سلام معشوق عالمیان، سلام انتظار منتظران</font></span></p><p style="font-family: Tahoma; text-align: center;"><span style="font-size: small; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#333333">می خواهم از جور زمانه بگویم، می خواهم بگویم</font></span></p><p style="font-family: Tahoma; text-align: center;"><span style="font-size: small; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#333333">و</font></span></p><p style="font-family: Tahoma; text-align: center;"><span style="font-size: small; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#333333">بنویسم از فسادی که جهان را چون پرده ای فراگرفته</font></span></p><p style="font-family: Tahoma; text-align: center;"><span style="font-size: small; background-color: rgb(255, 255, 255);"><strong><font color="#333333">اما</font></strong></span></p><p style="font-family: Tahoma; text-align: center;"><span style="font-size: small; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#333333">زمان فرصتی است اندک و انسان آدمی است ناتوان.</font></span></p><p style="font-family: Tahoma; text-align: center;"><span style="font-size: small; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#333333">مولای من می دانی چند سال است انتظار می کشم...</font></span></p><p style="font-family: Tahoma; text-align: center;"><span style="font-size: small; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#333333">خسته ام از دست زمانه، چقدر جور زمانه را تحمل کنم...</font></span></p><p style="font-family: Tahoma; text-align: center;"><span style="font-size: small; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#333333">چقدر ناله مظلومانه کودکان و معصومانی را که زیر ستم اند بشنوم و سکوت کنم...</font></span></p><p style="font-family: Tahoma; text-align: center;"><span style="font-size: small; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#333333">خودت بیا و این جهان سیاه را پایان بده...</font></span></p><p style="font-family: Tahoma; text-align: center;"><span style="font-size: small; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#333333">بیا و جهان را آباد کن...</font></span></p><p style="font-family: Tahoma; text-align: center;"><span style="font-size: small; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#333333">بیا و از آمدنت جهان را شاد کن...</font></span></p><p style="font-family: Tahoma; text-align: center;"><span style="font-size: small; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#333333">می دانی چند جوان هم سن و سال من آواره اند؟</font></span></p><p style="font-family: Tahoma; text-align: center;"><span style="font-size: small; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#333333">چندین هزار کودک بی پناهند...&nbsp;</font></span></p><p style="font-family: Tahoma; text-align: center;"><span style="font-size: small; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#333333">خودت بیا و پناه بی پناهان باش ...</font></span></p><p style="font-family: Tahoma; text-align: center;"><span style="font-size: small; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#333333"><br></font></span></p><p style="font-family: Tahoma; text-align: center;"><img src="http://zarinnameh.ir/images/mahdaviat1456.jpg" alt="mahdaviat1456.jpg - 34.66 کیلو بایت"></p> text/html 2015-02-21T21:20:41+01:00 sarbazane-ashegh.mihanblog.com نرگس جا مانده ایم از کاروان عشق... http://sarbazane-ashegh.mihanblog.com/post/141 <p style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; text-align: center;"></p><p><font size="3" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">در بعضی عملیات ها به دلیل کمبود وقت , یک نفر به حالت دراز کش روی سیم های</font></p><p><font size="3" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">خاردار قرار می گرفت تا سایر رزمنده ها از روی جسم او بگذرند.</font></p><p><font size="3" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">گردان تا بخواهد از روی او رد شود، فرد بر اثر جراحات فراوان&nbsp;<span style="color: rgb(255, 0, 0);">شهید&nbsp;</span>می شد ...</font></p><p><font size="3" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">وصیت نامه&nbsp;<span style="color: rgb(255, 0, 0);">شهدا</span>&nbsp;سند ایمان آنهاست ..</font></p><p><font size="3" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">خداوند روح تمامی&nbsp;<span style="color: rgb(255, 0, 0);">شهدا</span>&nbsp;را قرین رحمت کند...</font></p><p></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; text-align: center;"><font size="3" style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><br></font></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; text-align: center;"><img src="http://zarinnameh.ir/images/shahid.mabarr.jpg" alt="shahid.mabarr.jpg - 103.20 کیلو بایت"></p>