تبلیغات
فاطمیون... - اعجازی از قرآن
فاطمیون...
با افتخار میگویم:من "چادری"ام
نوشته شده در تاریخ دوشنبه 5 خرداد 1393 توسط نرگس
 جالب است که نگاهی به دفعات تکرار کلمات زیر در قرآن داشته باشیم:

دریا =  ٣٢ دفعه

زمین (خشکی) = ١٣ دفعه

---------------------------------------------------

دریا + خشکی = 45=13+32
دریا = %1111111/71= 100 × 45/3
خشکی = % 88888889/28 = 100 × 45/13
دریا + خشکی = % 00/100


دانش بشری اخیراً اثبات نموده که آب 111/71% و خشکی 889/28 % از کره زمین را فراگرفته است.
                                                         آیا همه اینها اتفاقی است؟