تبلیغات
فاطمیون... - مواظب خودت باش
فاطمیون...
با افتخار میگویم:من "چادری"ام
نوشته شده در تاریخ سه شنبه 12 آذر 1392 توسط نرگس
هر چه بشتر به شاخ وبرگ گل نگاه می کرد 


بیشتر محو زیبایی اش میشد...


دستش را دراز کرد تا در اختیار بگیرد!


ولی خارها مزه درد را به او چشاندند تا دریابد


"اگر حفاظتی برای گل نبود چنین با طراوت وزیبا نمی ماند..."