تبلیغات
فاطمیون... - سخنی ناب
فاطمیون...
با افتخار میگویم:من "چادری"ام
نوشته شده در تاریخ سه شنبه 6 بهمن 1394 توسط نرگس

دیروز از هرچه بود گذشتیم....امروز از هرچه بودیم!

 

آنجا پشت خاکریز بودیم ...اینجا دنبال میز!

 

دیروز دنبال گمنامی بودیم ....امروز مواظبیم ناممان گم نشود!

 

جبهه بوی ایمان میداد...اینجا ایمانمان بو میدهد!

 

خدا نصیرمان باش تا بصیر گردیم

بصیرمان کن تا از مسیر برنگردیم

و آزادمان کن تا اسیر نگردیم....

 

شهید سردار نورعلی شوشتری