فاطمیون...
با افتخار میگویم:من "چادری"ام
نوشته شده در تاریخ یکشنبه 3 اسفند 1393 توسط نرگس

بیا به تماشای فصل"خشکسالی حجاب"


بگذار قداست چادرت دستی بکشد بر این"خزان زدگی حیا"


بگذار کوچه و خیابان زیرگامهای نجیب تو احساس غرور کنند


بگذار ببینند برگهای درخت بی عفتی چگونه زیر پایت خش خش میکند


که بهار زیر چادرتوست

چادرت را بر سرت بیانداز

بیرون بیا....میگویی:خواهرم حجابت؟


میگوید:دلم پاک است!

مگر میشود؟

مگر میشود صدها جوان را به گناه بیندازی ودلت پاک باشد؟

مگر میشود صدها جوان را از پسر فاطمه جدا کنی ودلت پاک باشد؟؟؟

اگر خداوند فقط دل پاک از تو میخواست میفرمود:

آمنو...

اما هر جا آمنو هست و عملوا صالحات نیز هست.....