تبلیغات
فاطمیون... - خطاب به...
فاطمیون...
با افتخار میگویم:من "چادری"ام
نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 29 مرداد 1393 توسط نرگس
خطاب به خانوم یا اقای نقطه چین که میگفتن:
شا غصه ساپورت وحجاب خانوما رو نخورغصه گرونی رو بخور!!!!!!:
شما میگی همه چی گرون شده!
نخیر!
اتفاقا به جز خوراکی ها همه چیز ارزون شده...!
ناموس مردم ارزون شده
غیرت مردا ارزون شده...
حجاب خانوما ارزون شده...
عشق به خانواده ارزون شده...
انتظار برای آقا ارزون شده...
عشق به ائمه ارزون شده...
اینا مهم نیست؟؟؟؟؟؟؟
مهم گرونی لباس وخوراکتونه؟
یعنی دغدغه شما فقط اینه؟؟؟؟؟
ولی من اینا دغدغه م نیست..
دغدغه من جوونای کشورمه...
دغدعه من غیرت از دست رفته جوونامونه...
دغدغه من خانومایی ان که خودشونو هراج 

نگاه های هوس آلود میکنن...

دغدغه من اینه که هر روز دل آقا امام زمانمون از دست ما خون میشه...
دغدغه من جووناییه که با یه پسر یا دختر دوست میشن
اسمشو میذارن عشق...!
اسم هوس هاشونو عشق میذارن...
دغدغه من چادریه که یادگار مادرم فاطمس اما مورد تمسخر دیگرانه...
بازم بگم...؟
یعنی از این همه درد ومشکل مشکل شما فقط گرونیه؟؟؟؟
متاسفم واقعا...