تبلیغات
فاطمیون... - دست نگه دارید!
فاطمیون...
با افتخار میگویم:من "چادری"ام
نوشته شده در تاریخ جمعه 13 تیر 1393 توسط نرگس
افرین برشمااقایان بااین کارفرهنگیتان..

تورابه هرکه میبرستید اگر قراراست اینگونه کارفرهنگی انجام دهید.

لطفااین منت رابرسرماگذاشته وکاری انجام ندهید.

 این جه وضع برای تبلیغ حجاب است..

حجابی که برای دور ماندن ازنگاه نامحرم است حال بوسه نامحرم رابر خودبایدشاهدباشد..